Husab Service AB har fokus på bygg- och fastighetsservice.

I byggservice finns projektering och bygg i samma person, och med korta löptider blir det överblickbart. Inom fastighetsskötsel tar vi hand om det löpande arbetet som krävs för att hålla fastigheterna i bra skick.

Inriktningen med byggservice, skötsel och mindre lokalanpassning kräver omsorg. Bolaget arbetar med egna kompetenta medarbetare som genomför kostnadseffektiva uppdrag med fokus på överenskomna priser och tider. I kunskapen ingår att projektering och bygg finns i samma person och som agerar väldigt självständigt. Mycket av byggtekniska lösningar finns i personen och kan lösas på plats med egen erfarenhet.

Byggservice har en stark lokal förankring och kan arbeta nära kunden. Medarbetarna har inga problem att fokusera trots att annan verksamhet pågår samtidigt. Servicearbetena handlar främst om mindre ombyggnadsentreprenader, garantiåtgärder och skador. För att kunna lösa mindre entreprenader och akuta frågor har vår byggservice väl utrustade servicebilar.

Inom fastighetsskötsel tar vi hand om det löpande arbetet som krävs för att hålla fastigheterna i bra skick. Vi är inriktade på bostadsfastigheter i Stockholms län och hanterar såväl inre som yttre underhåll. Kunderna finns framförallt bland enskilda fastighetsägare, mindre och större fastighetsägare, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vi har hjälp av våra systerbolag i koncernen med kalkylering från Husab Byggnads AB och med projektering i vissa mindre projekt när det krävs från Husab Bostad AB. Hanteringen av den centrala administrationen från moderbolaget säkerställer projektstyrningen och administrationen i serviceprojekten.